Tilbage     Praktisk information     Testimonials     Konferensestaben     Litteratur 
                    

Konferencestaben

Konferencestaben (staben) består af ledelse og konsulenter.

Konferenceledelsen udgøres af direktør, associeret direktør, administrator og assisterende administrator. Konferencedirektøren er autoriseret af NOV. Konferenceledelsen leder såvel konferencekonsulenter som konferencen. Sammen med konsulenterne agerer ledelsen – konferencestaben i sin helhed – som kollektiv ledelse.

Den kollektive ledelse tager ansvar og autoritet for at stille grænsebetingelser – opgave, tid og territorium – til rådighed for medlemsskabet, således at dette kan engagere sig i arbejdet med konferencens hovedopgave.

Derfor er stabens medlemmer meget eksplicitte og tydelige om deres opgaver og roller under konferencen.

Konferencestaben har forskellige roller i konferencen – undertiden lederroller og andre gange konsulentroller. Konferencestaben organiserer sig i forhold til at varetage både A-delen, B-delen og P-delen og konstituerer et stabsmedlem som explicit ansvarlig for hver af de tre delsystemer.

Konferenceledelse
Siv Boalt Boëthius
Konferencedirektør (SE)
Björn Josefsson
Associeret konferencedirektør (SE)

Siv Boalt Boëthius är leg. psykolog, psykoanalytiker (IPA) och professor em. vid Stockholms universitet, var under åren 1988-02 rektor och chef för Ericastiftelsen i Stockholm som bedriver högskoleutbildning, klinisk verksamhet och forskning med inriktning på barn och ungdomar. Året därefter var hon gästprofessor vid psykologiska institutionen, Köpenhamns universitet och under 2002-06 ordförande för the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), en paraplyorganisation omfattande 26 länder i Europa med ca 15 000 medlemmar.

Hon har under många år arbetat som konsult och handledare med fokus på ledarskaps- och organisationsfrågor inom offentlig och privat sektor samt med idéburna organisationer. Hennes forskning är inriktad på grupp och organisation och hon har publicerat ett betydande antal artiklar och böcker inom dessa områden samt inom områdena grupphandledning och barnpsykoterapi.

Hon fick Sveriges Psykologförbunds Stora Pris 2013, är en av grundarna av AGSLO och har lång erfarenhet av grupprelationskonferenser i Europa, USA och Australien som konferensledare och som konsult och är medlem av ISPSO och OPUS samt stiftelsesråd i AGSLO.

For øvrigt arbejde og publikationer se http://www.enigma.se/boalt/

Björn Josefsson är leg. psykolog och psykoterapeut, specialist i arbets- och organisations-psykologi och diplomerad Gruppanalytiker. Han har förutom egen praktik och på institutioner som klinisk psykolog och gruppanalytiker, främst verkat som organisationskonsult i privat och offentlig sektor, dels som anställd, dels i egna företaget Proforum AB.

Björn har erfarenhet från ett brett fält av arbetspsykologin med bland annat företagshälsovård, rekrytering, personal- och ledarutveckling. Under en lång rad år var huvudentreprenaden för del av Uddevalla Kommuns ledarutveckling en av de största uppdragen, där design och ledning av arbetskonferenser utgjorde merparten.

Sedan 2007 har Björn främst arbetat med ledningskonsultation för norska staten i en omfattande fusion och reform inom arbets- och välfärdsområdet. Han har också under flera år arbetat som lärare för en organisationsanalytisk utbildning i regi av Institutt for Gruppeanalyse, IGA, i Oslo.  Stiftelsesråd I AGSLO.

Annilisa Klevang Eikhólm
Konferenceadministrator (FO)
Dánjal Samuelsen
Assisterende konferenceadministrator (FO)
Annilisa Klevang Eikhólm har siden 2005 arbejdet hos IT-virksomheden Elektron på Færøerne. Uddannet som HR-Coach og projektleder med IPMA C og Prince 2 certificering. De sidste år arbejdet en del med IT-sikkerhed.

Forinden har boede og rejst hun rundt i Europa, indtil hun bosatte sig i Danmark, hvor hun var i 12 år. Her tog hun sin min uddannelse som sygeplejerske og arbejdede i fire år på Hvidovre Hospital som ass. afdelingssygeplejerske og med dokumentation af sygeplejen i Region Hovedstaden.

Sadlede siden om med uddannelsen Cand IT i softwareudvikling. Har altid været tiltrukket af arbejdet med og mellem mennesker, og nu også hvordan man kan få organisationer til at fungere optimalt. Deltaget på en del arbejdskonferencer på Færøerne og i AK Rice i Boston.

Medlem af bestyrelsen i NOV. Stabserfaring fra NOV konferencer. Fritiden går med at være hustru og mor til fire børn, koordinator i Tórshavns gymnastikforening, hvor børnene tilbringer en stor del af tiden, læse bøger, hygge med strikkeklubben, rejse med familen og ellers nyde livet.

Dánjal Samuelsen har en baggrund indenfor markedsføring, projektledelse og IT–udvikling. Har i en del år haft en stor interesse for organisationspsykologi og coaching, herunder hvor stor betydning de ofte uidentificerede, psykodynamiske dynamikker har for samspillet mellem mennesker i organisasioner og i relationen med kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Har en grunduddannelse i historie/etnologi og senere en bachelor i datalogi/økonomi. Af relevans har han efteruddannet sig indenfor personlig ledelse og HR, samt forandringsledelse.

Arbejder til daglig som rådgiver indenfor marketing og forretningstrategi hos kommunikations-bureauet Sansir. Har tidligere erfaringer fra grupperelationskonferencer og workshops på Færøerne. Er medlem af NOV.
 

   
Konferencekonsulenter
Ulla Charlotte Beck
Konsulent (DK)
Renate Grønvold Bugge
Konsulent (NO)
Ulla Charlotte Beck arbejder med psykodynamisk organisationspsykologi i konsultation, uddannelse og forskning. Hun har tidligere erfaringer som specialist og leder i både offentlig og privat virksomhed, men har siden 1989 arbejdet i egen konsulentvirksomhed, med fast tilknyt-ning til Institut for Gruppeanalyse (IGA) i København og til MPO masteruddannelse på Roskilde Universitet. Hun er optaget af at applicere den psykoanalytiske forståelse i nye sammenhænge og har i den forbindelse i 2009 udgivet bogen ”Psykodynamisk Coaching – fokus og dybde” i både Danmark og England/USA. Derudover har hun publiceret en række kapitler i forskellige organisationspsykologiske lærebøger, senest i ”Mastery in Coaching”, Kogan Page 2014.

Hun arbejder pt. – teoretisk og empirisk – med mentalisering i organisationer, systemteoretisk forstået. Fritiden bruges på familien (mand, fire børn, 3 svigerbørn og 4 børnebørn og to hunde) og på tillidshvervene, som formand for to foreninger: Anholt Grundejerforening og Sorø Vinterbadeklub.

Publikationer
Se liste med publikationer af
konsulenterne her >>
 

Renate Grønvold Bugge, spesialist i klinisk psykologi og i arbeids - og organisasjonspsykologi. Hun har bred erfaring fra klinisk praksis, og fra lederstillinger. Hun har vært rådgiver for organisering ved oppfølging etter flere av de store ulykkene i Norge siden 1986.
Hun er mye brukt som foreleser i inn- og utland.
Hun har hatt oppdrag for Norsk Folkehjelp på Balkan, stasjonert i Sarajevo ett år rett etter Balkankrigen, og hatt oppdrag for Norges Røde Kors i Mosambique i flere omganger, og vært på oppdrag i Zimbabwe.

Hun har vært leder av barne - og ungdomspsykiatrien i Vest-Agder i mange år. Hun var også ansatt som spesialpsykolog ved den gang Vest-Agder Sentralsykehus. I denne stillingen var hun tilknyttet akuttmottaket og intensivavdelingene. Hun har vært fylkestrygdedirektør i Vest-Agder og direktør ved Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri for helseregion øst og sør.

Siden januar 2002 leder hun firmaet KOL AS: Krise - Organisasjon - Ledelse og fra 2011 er hun også medarbeider ved Senteret for krisepsykologi, Bergen.
Etter 22.07.2011 var hun rådgiver for AP (Det norske Arbeiderpartiet) og ledet stabsarbeidet ved helsedirektoratets kollektive oppfølging for etterlatte.

I 2008 ble hennes bok : «Når krisen rammer barn og unge», utgitt på Høyskoleforlaget.

Publikationer
Se liste med publikationer af
konsulenterne her >>

Stefan Jern
Konsulent (SE)
Birthe Johansen
Konsulent (DK)
Stefan Jern, docent, leg. psykolog., specialist i klinisk psykologi och arbets-och organisationspsykologi.

Studerade språkvetenskap och filosofi i Lund före forskarutbildning i psykologi där. Verksam som chefpsykolog inom vuxenpsykiatri 1973 - 1995 med några utflykter till akademierna i Lund och Linköping. Kursansvarig för området grupp-, organisations- och samhällspsykologi inom psykologprogrammet i Linköping där han var universitetslektor 1995 -1997. Universitetslektor i grupp- och organisationspsykologi i Lund 1998 - 2010, där han ansvarade för de blivande psykologernas utbildning i grupp- och organisationspsykologi samt konsultationsmetodik.

Sedan 2010 är han biträdande professor vid Strömstads akademi, som är en seniorakademi för avancerade studier.
Han var som chefpsykolog djupt engagerad i psykiatrins omdaning under 1970 och -80-talen, vilket ledde till engagemang i frågor kring organisationsförändring och teamsamarbete. Kom därigenom också in i den s.k. Tavistocktraditionen och verkade inom AGSLO som konsult, konferensledare, styrelseledamot och ordförande samt har arbetat både som utbildare och konsult i denna tradition i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Belgien, Storbritannien och USA på ett sjuttiotal konferenser samt i egen konsultfirma (grundad 1979).

Han har också engagerat sig i psykologers professionsfrågor både i Sverige och internationellt och medverkat i ett antal statliga utredningar om psykiatrin.

Publikationer
Se liste med publikationer af
konsulenterne her >>

Birthe Johansen er uddannet som ergoterapeut, gruppeanalytiker, organisations-psykologi OPU, Master i organisationspsykologi MPO samt efteruddannelse inden for individ-, gruppe- og organisationspsykologi.

Godkendt supervisor og vejleder af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening. Medlem af IGA, GAS og Napso.

Hun har arbejdet 25 år i psykiatrien med psykoterapi: individuel-,gruppe- og billedterapi samt ledelse 7 år som ledende ergoterapeut med budget- og personaleansvar. Gruppepsykoterapiuddannelse fra Institut for gruppeanalyse, Århus, en 2-årig Organisations-psykologisk uddannelse, OPU og en master i organisationspsykologi, MPO ved Roskilde Universitet.

Har deltaget som ekstern konsulent på flere nationale og Skandinaviske arbejdskonferencer. Medlem af IGA, GAS og NAPSO.

Konsulenterfaringer:
Konsulent siden 2001 i Uddannelsesafdelingen i Århus Amt, hvor hun gennem 7 år var projektleder for Lederudviklingsforløbet i Århus Amt: Et længevarende forløb for overlæger, oversygeplejersker, rektorer, forstandere.

Koordinator for og iværksætter af ledernetværk og i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation har hun etableret ledernetværk for offentlige og private virksomheder. Har desuden udviklet og iværksat supervisoruddannelse i kollegial supervision for Psykiatri og Handicapområdet. 5 års ansættelse i Green-Andersen, Erhvervspsykologi med opgaver i private virksomheder.

Etablering af egen virksomhed i Århus i 2012. Iværksætter og lærer på GOL (Gruppeanalyse, organisation og Ledelse), IGA-Århus og IGA-Norge.

Hun trækker på sin uddannelseserfaring, men i lige så høj grad på sine erfaringer som leder, terapeut og konsulent.

Publikationer
Se liste med publikationer af
konsulenterne her >>

Niels Chr. Nolsøe
Konsulent (FO)
Tóra Petersen
Konsulent (FO)
Niels Christian Nolsøe er uddannet som elektroingeniør (Ms. Sc. E.E.) midt i firserne fra Danmarks Tekniske Universitet. Var sidenhen processtyrings ingeniør på Stålvalseværket i Frederiksværk og derefter management konsulent hos Peter Mathiesen A/S i København. Flyttede til Torshavn på Færøerne midt i halvfemserne for at overtage jobbet som adm. direktør i IT virksomheden Elektron. Har desuden været - og er fremdeles -medlem af/formand for bestyrelsen i foreninger, interesseorganisationer og virksomheder.

Er nu management og organisationskonsulent i konsulenthuset Leiðsluhúsið i Torshavn. Efter mange forskelligartede ledelsesudviklingsforløb i halvfemserne blev det klart, at organisationspsykologien bedst kunne forklare hvad der reelt foregik i en organisation og dermed var den mest kraftfulde model at lede en organisation efter.

Har derefter deltaget i konferencer i flere lande og var i 2010 medstifter af - og de første 5 år formand for - NOV. Har særlig interesse for og erfaring med den praktiske anvendelse af organisationspsykologien i erhvervsdrivende og offentlige organisationer.

Tóra Petersen er uddannet psykolog fra Århus Universitet fra 2006. Fra 2006 til 2008 arbejdede hun med forskning på Psykologisk Institut ved Århus Universitet. Fra 2008 til 2013 arbejdede hun på Psykiatrisk Center ved Landssygehuset på Færøerne.

I dag arbejder hun som privatpraktiserende psykolog med udredning og behandling af psykologiske problemstillinger i egen virksomhed i Tórshavn. Desuden besidder hun en deltidsstilling på Landssygehuset på Færøerne, hvor hun er formand for Granskingarnevndin (Forskningsnævnet på Landssyge-huset) samt superviserer somatisk personale. Fra 2012 til 2014 var hun formand for den færøske psykologforening.

Tóra har en PhD grad fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Odense Universitet, Danmark, med forskningsområde indenfor traumatisering hos børn og unge. Hun har stadig tilknytning til Videnscenter for Psykotraumatologi ved Odense Universitet, og har publiceret videnskabelige artikler baseret på sin undersøgelse af traumatisering hos færøsk ungdom.

Hun har stabserfaring fra grupperelationskonferencer på Færøerne og Danmark, samt deltagererfaring fra USA. Medlem af den færøske og den danske Psykologforening, ESTSS og NOV.

Rune Rønning
Konsulent (NO)
Jan Willemoes
Konsulent (FO)
Rune Rønning er 63 år, og bosatt i Bergen, Norge. Han er organisasjonspsykolog, med embeds-eksamen i psykologi fra Universitetet i Bergen, Norge. Han har en 3-årig videreutdanning fra Tavistock Institute Of Human Relations, UK (Advanced Organizational Consultancy Programme), og en doktorgrad fra 2005 i kompleksitetsteori og organisasjonsendring fra University of Hertfordshire, UK.

Han har erfaring fra mange group relations konferanser, og har vært i staben ved Tavistock-instituttets Leicester-konferanse og ved Gjaar-konferansen i 2014. Han har 30 års erfaring som konsulent og bakgrunn som klinisk psykolog. Han er foreleser og sensor på Masterprogrammet i Arbeids- og Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Rune er for tiden tilsatt som forskningssjef ved Administartivt foskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Runes kjernekompetanse er innen utvikling av grupper og organisasjoner, samt ledelsesteori og ledelsesutvikling - og i tillegg gjennomføring av forskningsprosjekter. Han leder prosjektet AFFs Lederundersøkelser, som er en stor spørreskjemaundersøkelse av norsk ledelse som hittil har vært gjennomført 3 ganger siden 1999. Han er hovedredaktør for boken «Livet som leder, Lederundersøkelsen 3.0» som kom ut på det norske Fagbokforlaget i 2013.

 
Jan Willemoes er erhvervspsykolog med egen konsulentvirksomhed gennem 20 år og arbejder i alle dele af samfundet med vægt på en konkret værdiskabelse og vækst for kunden.

Fokuserer på at afdække, forstå og bevæge de psykodynamiske dynamikker under overfladen, der både kan hindre og fremme reel udvikling og varige forandringer for individ, gruppe og organisation.

Cand.merc i Strategi og Ledelse fra HandelsHøjskolen i Århus og Cand.psych med specialisering i klinisk psykologi og organisationspsykologi fra Århus Universitet. Autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Har en lang række efteruddannelser og udviklingsaktiviteter fra det internationale samfund i ryksækken. Autoriseret i flere udviklings- og rekrutteringstest.

Erfaringer fra grupperelationskonferencer i UK, Indien, USA, Israel, Australien, Danmark og Færøerne. Medlem af ISPSO, OPUS, NAPSO og NOV.

Stifter af den færøske psykologforening i 1999 (Føroyskir Sálarfrøðingar) og af NOV i 2010 (Netværkssamarbejde om anvendt organisationspsykologi).
Privat anvendes tiden på familien – hustru, fem børn og børnebørn – og fluefiskeri i Norden.

 

   


 
 

Kontakt

Spørgsmål og yderligere information:


 

Annilisa Klevang Eikhólm
Konferenceadministrator
annilisa@elektron.fo
Mobil +298 295229Siv Boalt Boëthius
Konferencedirektør
siv.boalt-boethius@edu.su.se