Litteratur

 

Litteratur
Grupperelationsrelateret publikationer af deltagende konsulenter.

Beck, Ulla Charlotte (2009). Psykodynamisk coaching – fokus og dybde. København: Hans Reitzels Forlag.

Beck & Steen Visholm (2014a): “Authority Relations in Group Relations Conferences and in “Real Life”.” Group Relations Conferences - Danish Design I.” In: Organizational & Social Dynamics 14(2) 227–237.

Beck & Steen Visholm (2014b): “Learning From Experience. Group Relations Conferences – Danish Design II.” In: Organizational & Social Dynamics 14(2) 238–249.

Beck & Steen Visholm (2014c): “Working With New Designs. Group Relations Conferences - Danish
Design III.” In: Organizational & Social Dynamics 14(2) 250–263.

Bion, W.R. (1961). Experiences in Groups, London: Tavstock Publications.

Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning.
Lund: Studentlitteratur.

Boalt Boëthius, S. (2003). Ledarskap, grupper och organisationer ur ett psykoanalytiskt perspektiv. I Å. Sandberg (Red.) Ledarskap för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning (sid. 250-279). Fjärde upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Boalt Boëthius, S. & Wrangsjö, B. (1988). Managing art. A case-study of a symphony orchestra.
In F. Gabelnick and A. W. Carr: Contributions to Social and Political Science. Proceedings of the First International Symposium on Group Relations, Keble College, Oxford.

Boalt Boëthius, S. , Jern, S. (2011). Early international group relations symposia - from Oxford to Belgirate: What has been learnt and how do we keep the lamp trimmed and burning? In L. J. Gould, A. Lucy, L. Stapley (Eds.). The reflective citizen: Organizational and social dynamics. (pp. 83-110). London: Karnac Books.

Boalt Boëthius, S., & Jern, S. (red.). (1996). Den svårfångade organisationen. Texter om medvetna och omedvetna skeenden. Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S., & Jern, S. (1996).Organisationspsykologi och Tavistock-skolan. I S. Boalt Boëthius, & S. Jern (red.). Den svårfångade organisationen. Texter om medvetna och omedvetna skeenden. (s. 15- 42) Stockholm: Natur och Kultur.

Bugge R.G. (2008). Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker: Togulykken ved Åsta stasjon 2000. Tidsskrift for Norsk Psykologforening Nr. 3.

Bugge R.G. (1993). Temporary organization for crisis intervention: when disaster - a hotel fire - strikes a community. In: J.P. Wilson & B. Raphael (Eds). International handbook of traumatic stress syndromes (965-974). New York: Plenum Press.

Bugge R.G. (2008) Når krisen rammer barn og unge, Paperback, Høyskoleforlag.


Jern, S. (1996). Beroende, lydnad och tio år av vansinne: i kölvattnet på en organisationsförändring. I S. Boalt Boëthius, & S. Jern (red.). Den svårfångade organisationen. Texter om medvetna och omedvetna skeenden. (s. 275 - 286). Stockholm: Natur och Kultur.

Jern, S. (1994). Dangerous friendships; Beyond relationships and relatednesses. In D. Armstrong, & B. Sievers (Eds). Discovering social meanings and social dreaming: Essays in honour of Gordon Lawrence, 2 vols. London: Privattryck, begränsad utgåva.

Jern, S., Boalt Boëthius, S., Hidman, U. , & Högberg, B. (red.). (1984 / 1996). Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och organisation Stockholm: Natur & Kultur.

Jern, S. (2010). Handledaren, gruppen och organisationen. In J. Näslund, J. & M.-L. Ögren (Eds.), Grupphandledning. Forskning och erfarenheter från olika verskamhetsområden (pp. 27 – 47). Lund: Studentlitteratur.

Jern, S. (2007). Freud som gruppsykolog: en orättvis betraktelse till 150-årsdagen. I Det enkla är det sköna : en vänbok till Kjell Granström. (S. 202-212).

Jern, S. (2005). Vid grupparbete spelar rollerna roll I E. Hammar Chiriac & A. Hempel (red.). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. (s.93-120). Lund: Studentlitteratur.

Jern, S. (2002). Att forska om effekter av erfarenhetsbaserat lärande - några villkor för utvärdering av grupprelationskonferenser. Nordisk Psykologi, 54, 233-248.

Jern, S. (2001). The pair in the group: Boundaries for destruction and creativity In S. Jern & E. Olsson (Eds.). Studies of Groups and Change Proceedings from a conference on group and social psychology, Lund University, May 2000. (s. 134-157). Lund: Socialhögskolan, Lund University.

Jern, S., & Hempel, A. (2001). PBL-grupper som grupper: gruppdynamiken en förbisedd faktor? I C. Sillén & H. Hård af Segerstad (red.). Texter om PBL - teori, praktik, reflektioner (s.67-79). CUL-rapporter Nr 1, Linköpings Universitet. [ Se även 5:2 ovan!

Jern, S., & Hempel, A. (1999). The rise and decline of groups: Perspectives on group formation and development. I G. Colnerud, K. Granström, G. Guvå, A.Hempel, S. Jern & M. Rosander (red.). Smågruppsprocesser (FOG Samlingsvolym 2). (s. 13-41). Linköping: Skapande Vetande.

Jern, S. (1998/2015). Den välfungerande arbetsgruppen. En genomgång av forskning och praktikererfarenheter. I K. Granström, S. Jern, J. Näslund & D. Stiwne (red.) Grupper och gruppforskning (FOG Samlingsvolym 1). (s. 31-110). Linköping: Skapande Vetande.

Jern, S. (2011). Hvordan kan arbejdskonferenser evalueres? In T. Heinskou & S. Visholm Psykodynamisk organisationspsykologi. På mere arbejde under overfladene. Bind II s.334-354 Hans Reitzels Forlag.

Jern, S & Näslund, J. (2015). Organisationspsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Johansen. B. & Nielsen, L.P.(2007). Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi,5(2):2-21.

Johansen, B. & Nielsen, L.P.(2011) Negativ formåen og kreativitet. Psykodynamisk organisations-psykologi bind II, Heinskou, t. og Visholm, S.(red.) København, Hans Reitzels Forlag

Näslund, J. & Jern, S. (red.) (2015). Organisationspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Bertlett, J. & Jern, S. (2015). Att leda organisationer. I J. Näslund & S. Jern Organisationspsykologi, s. 275 – 320. Lund Studentlitteratur.

 

Supplerende litteratur
Grupperelationsrelateret publikationer af andre forfattere.

Heinskou, T. & Visholm, S. (2004). Psykodynamisk organisationspsykologi – på arbejde under overfladen. København: Hans Reitzels Forlag. Sv oversettelse v. Liber Förlag.

Heinskou, T. & Visholm, S. (2011). Psykodynamisk organisationspsykologi – på mere arbejde under overfladerne. København: Hans Reitzels Forlag.

Visholm, Steen (2013). Forfremmede Søskende – om åben og skjult familiedynamik I organisationer. København: Hans Reitzels Forlag.

Bonnerup og Hasselager (2008); Gruppen på Arbejde; Hans Reitzels Forlag.

T. Heinskou og Steen Visholm (2004); Psykodynamisk Organisationspsykologi; Hans Reitzels Forlag.

W. R. Bion; Routledge (1961), Experiences in Groups.

Edward H. Shapiro & A. Wesley Carr (1991): Lost in Familiar Places; Yale.

L. D. Brunner, A. Nutkevich & M. Sher; Karnac (2006): Group Relations Conferences.

Adaptation and Innovation; E. Aram; R. Baxter & A Nutkevich; Karnac 2009.

Psychodynamics for Consultants and Managers; Leopold S. Vansina & Marie-Jeanne Vansina-Cobbaert; Wiley-Blackwell 2008.

Individuals, Groups and Organizations beneath the surface; Lionel F. Stapley; Karnac 2006.

Coaching in Depth – the Organizational Role Analysis Approach; J. Newton, S. Long & B. Sievers; Karnac 2006.

Working on Boundaries – Gunnar Hjelholt and applied social psychology; Benedicte Madsen & Søren Willert; Aarhus University Press 2006.

The Psychodynamics of Organizations; L. Gould, L. Stapley & M. Stein; Karnac 2001.

Organizations in Depth; Yannis Gabriel; Sage 1999.

Autoritetsrelationen i nye sammenhænge; Larry Hirschhorn; Hans Reitzels Forlag 1998.

A Manual of Organizational Development; C. Huffington, C. Cole & H. Brunning; Karnac 1997.

The Personality of the Organization; Lionel Stapley; Free Association Books 1996.

Det ubevidste på arbejde – fra arbejdspres til arbejdsglæde; A. Obholzer & Vega Z. Roberts; Psykologisk Forlag 1994.

The Psychodynamics of Organizations; Larry Hirschhorn & Carole K. Barnett; Temple University Press 1993.

The Workplace Within – psychodynamics og Organizational Life; Larry Hirschhorn; MIT 1988.

Exploring Individual and Organizational Boundaries; W. Gordon Lawrence; Karnac 1979.

The Large Group; Lionel Kreeger; Karnac 1975.

 

Relevante artikler

Ledelse mellom fantasi og fakta >>
Av Knut Ivar Karevold, Organisasjonspsykolog (PhD)

Ledelse mellem Fantasi og Fakta >>
Skandinavisk Arbejdskonference udi Tavistock traditionen om autoritet, organisation og ledelse
Gjáarkonferencen, Færøerne, februar 2015

Susanne Broeng, Organisationskonsulent, www.broeng.dk
 


UDSOLGT!

Der er nu udsolgt til Gjáarkonferencen 2016!

 

TILMELD DIG NU!

Få en 4 - dages uglemmelig og lærerig oplevelse i helt unikke omgivelser!

 

Deltagelse i A- og B-delen:
DKK 15.900,00


Deltagelse i P-delen:
DKK 17.900,00.DKK
 

Stipendiater
Det er muligt at ansøge om nogle få stipendiater (reduceret pris). Ansøgning sendes til konferenceadministratoren ved tilmelding.


Pris for tilrejsende
deltagere Færøerne*

Deltagelse i A- og B-delen:
DKK 12.400,00


Deltagelse i P-delen:
DKK 14.400,00.DKK


*For tilrejsende deltagere til  Færøerne reduceres prisen med DKK 3.500,00. Meningen er, at udgiften til transport og ekstra overnatning ikke skal hæmme deltagelse fra de øvrige skandinaviske lande.

Tilmelding senest mandag den 12. december 2015.

 

Kontakt

Spørgsmål og yderligere information:


 

Annilisa Klevang Eikhólm
Konferenceadministrator
annilisa@elektron.foSiv Boalt Boëthius
Konferencedirektør
siv.boalt-boethius@edu.su.se